Jezus verlangde naar eenheid, omdat Hij wist dat het zo belangrijk was. Hij wist dat Hij de Vader nodig had om Zijn (of eigenlijk Hun) missie te volbrengen. Revive gelooft in ditzelfde principe: in eenheid dezelfde, gekregen missie uitvoeren. Daarom dienen en eren we elkaar en willen we gemeenschappelijk gaan voor God en Zijn koninkrijk. We organiseren activiteiten, waarin we christenen samenbrengen om, in eenheid, God te zoeken. Wij geloven in een eensgezinde kerk als sleutel voor opwekking.

Word een deel van Revive

Like ons op facebook