BESTUUR

Stichting Revive is een Nederlandse stichting. Het bestuur bestaat uit:
– Ronald Rouvoet (voorzitter)
– Jantine Drenth (secretaris)
– Jonathan Varwijk (penningmeester)
Beloningsbeleid:
Wij werken met vrijwilligers. Er worden dan ook geen loonkosten betaald. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Word een deel van Revive

Like ons op facebook