Bijbelteksten

Spreuken 3 vers 5 en 6

Als we op de Heer vertrouwen dan zal hij ons de weg laten zien. Daarom zijn we altijd open voor ideeën. Tjebbo zegt elke Outreach weer dat we moeten doen wat de Heer op ons hart legt, tenslotte toont Hij ons de weg.

Johannes 14 vers 27

De vrede die onze Here Jezus ons nalaat mogen wij uitdelen. Omdat dit een vrede is die de wereld niet kan geven zijn wij ervan overtuigd dat het leegtes kan vullen. Wanneer we Zijn vrede uitdelen zal evangelisatie echt werken.

Psalm 62 vers 6 en 7

Onze rust komt van de Heer alleen. We mogen alles van Hem verwachten, onze rots en onze redding. We zullen niet wankelen, maar we mogen vol zekerheid op ons doel af gaan!

Efeziërs 5 vers 1 en 2

We willen het voorbeeld van God volgen omdat wij geloven dat we Zijn kinderen zijn. We willen de weg van de liefde gaan naar het voorbeeld van Jezus. We geloven dat dit de manier is om het evangelie te delen.

Jesaja 9 vers 5

Met kerst vieren we de geboorte van onze redder, Jezus Christus. Dankzij Zijn geboorte, en later Zijn lijden, zijn wij vrij. Die vrijheid willen wij ook naar andere mensen toe brengen.

Johannes 1 vers 9

Wij willen het licht delen, maar het is altijd goed om ons te blijven beseffen waar dat licht vandaan komt: namelijk van de zoon van God, die zelf naar de wereld gekomen is.

Mattheüs 5 vers 14

Als we de liefde van Jezus willen laten zien, dan kunnen we het niet wegstoppen. Zet het licht op de berg zodat het ver zal schijnen!

Johannes 15 vers 5

Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. Onze geestelijke voeding komt van Hem. Laten wij dan ook vrucht dragen door in Hem te blijven, want zonder Hem kunnen wij niks.

Johannes 13 vers 35

Evangelisatie kan je nooit los maken van onze eigen houding en levensstijl. Juist in de manier hoe we met elkaar omgaan wordt zichtbaar wat de kracht van het evangelie is!

1 Korintiërs 11 vers 1

Dinsdag 12 juli organiseren wij een toerustingsavond over het in gang zetten van een beweging van discipelschap. We verlangen ernaar dat vanuit dit principe de nazorg vorm zal krijgen!

Romeinen 10 vers 17

Christus verkondigen, niets meer en niets minder, dat is ons diepste verlangen. Niet alleen om tot geloof te komen, maar ook om verfrist te worden in ons geloof.

Joël 2 vers 13

Wauw, wat bijzonder om zo direct te lezen wie God is. Een oproep vol van liefde en begrip voor wie jij bent in Zijn ogen.

Blijf op de hoogte!

vind ons op facebook